Când ai nevoie de acordul de mediu?

Când ai nevoie de acordul de mediu?

Acordul de mediu este o parte a documentației planurilor sau programelor care identifică, descrie și care evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ca urmare a aplicării acestora și care se realizează în cadrul procedurii complete de evaluare a mediului.

Cum are loc redactarea acordului de mediu?

Redactarea acordului de mediu trebuie să respecte anumite cerințe de conținut care sunt impuse de legislația în vigoare.

Acordul de mediu trebuie să identifice, să descrie și să evalueze potențialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau  programului.

Care este continului acordului de mediu

Acordul de mediu trebuie să fie realizat de organele abilitate și trebuie să conțină mai multe informații care sunt utile. Acordul de mediul conține următoarele informații:

 • O descriere a conținutului și a principalelor obiective ale planului sau programului și a relației cu alte planuri și programe relevante
 • O descriere a stării actuale ale mediului și a evoluției sale în situația în care planul sau programul propus nu va fi implementat
 • Caracteristicile de mediu ale zonei care ar putea fi afectată semnificativ
 • Potențialele efecte semificative asupra aspectelor de mediu precum: biodiversitatea, populația, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale , patrimonial cultural dar și relația dintre acestea
 • Descrierea motivelor care au dus la selectarea variantelor alese
 • Măsurile propuse pentru prevenirea și pentru reducerea oricărui efect advers asupra mediului pe care l-ar putea avea implementarea planului sau a programului
 • Descrierea măsurilor pentru monitorizarea efectelor semnifictive ale implementării planului sau a programului

Care sunt actele necesare pentru primirea acordului de mediu

În cazul în care ai nevoie de acordul de mediu trebuie să știi care sunt actele de care ai nevoie. O firmă specializată te poate ajuta în acest sens, dar trebuie să le pui la dispoziție următoarele documente:

 • Dovada că a fost făcută publică solicitarea
 • Cerere pentru eliberarea autorizației
 • Fișa de prezentare și declarație
 • Certificat de înregistrare a firmei
 • Certificat constatator emis de O.R.C
 • Dovada denținerii spațiului
 • Planul de situație a obiectivului
 • Planul de încadrare în zona obiectivului
 • Procesul verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor impuse
 • Dovada achitării tarifului

Când ai nevoie de acordul de mediu?

Ai nevoie de acordul de mediu în cazul în care îți dorești să îți realizezi o firmă după cum urmează:

·        Depozite pentru deșeuri

·        Service-uri auto

·        Spălătorii auto

·        Companii care se ocupă cu dezmembrările auto

·        Restaurantele

·        Companiile de tip spălătorie covoare

·        Companiile de deșeuri nepericuloase

Care este valabilitatea unui acordului de mediu?

Acordul de mediu se eliberează pe termen nelimitat și este valabil pe perioada în care firma obține viza anuală.

Eco Geodrum este compania care te poate ajuta să ai parte în timp util de acordul de mediu

Eco Geodrum este compania care te va ajuta în timp util să obții acordul de mediu de care ai nevoie. Poți apela la această companie și vei avea parte de documentul de care ai nevoie în cel mai scurt timp posibil.

Actual