Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST implementează, în parteneriat cu Consiliul Raional UNGHENI proiectul „Îmbunătățirea calității și capabilității acțiunilor comune în situații de urgență în zona transfrontalieră”, finanțat prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

Valoarea totală a proiectului, derulat în perioada 27.02.2021 – 26.06.2023, este de 325.000 euro, din care contribuția  Uniunii Europene este de 292.500 euro (finanțare nerambursabilă).

Partenerii au realizat acțiuni comune între cele două țări pentru prevenirea dezastrelor naturale sau antropice,  investind în mijloace și echipamente tehnice specifice pentru intervenții de urgență în beneficiul Consiliului Raional  Ungheni și Serviciului pentru Situații Excepționale din Ungheni, respectiv achiziția unei autospeciale pentru stins  incendii cu o capacitate de 3000 l și a altor echipamente necesare pentru intervenții la inundații. Totodată, au întreprins  acțiuni comune pentru prevenirea inundațiilor prin împădurirea/reîmpădurirea albiilor râurilor Prut și Siret care  traversează zona de intervenție selectată. 

De asemenea, în cadrul proiectului s-au desfășurat campanii și alte acțiuni care au vizat educarea și promovarea  voluntariatului în rândul populației pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la importanța acțiunilor de prevenire. În cadrul  campaniilor de împădurire, cu ajutorul a peste 430 voluntari din localitățile vizate de proiect, ai Direcțiilor Silvice și ai  Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din județele Iași, Vaslui și Botoșani, s-au plantat 6347 puieți de plop alb,  salcie, paltin, gorun, cireș și frasin, în lunca Prutului și lunca Siretului.

Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de 11 servicii de urgență voluntare, identificate în zona transfrontalieră a  proiectului, precum și în bazinul Siret: Județul Botoșani – Coțușca, Românești, Ștefănești, Județul Iași – Bivolari,  Trifești, Lespezi, Pașcani, Județul Vaslui – Lunca Banului, Berezeni, Fălciu, Raionul Ungheni – Sculeni (zona de  competență – Sculeni, Cioropcani, Petrești, Buciumeni). În acest sens, proiectul s-a axat pe formarea echipelor de  voluntari din unitățile de pompieri sau instituții în caz de urgență și promovarea unei culturi de voluntariat și implicare  civică. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, împreună cu partenerul, a desfășurat o campanie amplă de  informare publică cu privire la măsurile de prevenire a dezastrelor, în special în cele 10 unități școlare din localitățile  vizate de proiect, la fiecare sesiune participând peste 60 de elevi. 

În plus, au fost organizate 4 schimburi de bune practici între pompierii profesioniști din cadrul Inspectoratelor pentru  Situații de Urgență din județele Iași, Botoșani și Vaslui, cei ai Direcției pentru Situații Excepționale Ungheni și Serviciile  Voluntare pentru Situații de Urgență din cele 10 localități vizate de proiect. Schimburile de bune practică s-au  desfășurat la sediul Primăriei Orașului Pașcani, al Primăriei Orașului Ștefănești, la Consiliul Județean Vaslui și la sediul  Raionului Ungheni.

În cadrul proiectului s-a organizat o masă rotundă dedicată promovării voluntariatului, creșterii vizibilității și credibilității  societății civile și dezvoltării de parteneriate între autoritățile locale și societatea civilă. La evenimentul desfășurat la  Consiliul Județean Iași au participat 35 persoane, reprezentanți ai unităților de Servicii Voluntare pentru Situații de  Urgență din localitățile Lunca Banului, Berezeni, Fălciu, Trifești, Bivolari, Lespezi, Pașcani, Ștefănești, Românești,  Coțușca, specialiști din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență ale județelor Vaslui, Botoșani, Iași și din cadrul  Direcției Situații Excepționale Ungheni, Republica Moldova, precum și reprezentanți ai societății civile (GAL-uri, ZMI  etc.).

Un alt rezultat al proiectului l-a reprezentat elaborarea unui Plan și a unei Strategii comune de intervenție în zona  transfrontalieră cu participarea serviciilor voluntare de pompieri și promovarea culturii voluntariatului la nivelul  comunităților, ca instrument de prevenire și limitare a efectelor situațiilor de urgență.

Date de contact pentru informatii suplimentare:
Director executiv: Alina POPA
tel/fax: 0332.408.339
email: [email protected]
website. www.adieuronest.ro

Lasă un comentariu