„Școli creative”- creșterea accesului la educație pentru comunități dezavantajate socio-economic din Iași și Vaslui

  • Sprijin material și financiar în valoare de 902.533,23 RON pentru 669 de copii și tineri din mediul rural

Asociația Filantropică Trup și Suflet Iași susține accesul la învățământul primar și secundar inferior de calitate pentru copii și tineri din comunitățile dezavantajate socio-economic din județul Iași și Vaslui, prin acordarea de sprijin material și financiar care să încurajeze frecventarea cursurilor școlare.

În cadrul proiectului ”Școli creative”, implementat în parteneriat cu Asociația Streetaware din Iași, Școala Profesională Dagâța (județul Iași), Școala Gimnazială Grajduri (județul Iași), Școala Gimnazială Nr. 1 Hoceni și Primăria Comunei Hoceni (județul Vaslui), se acordă sprijin financiar și material pentru copiii pentru care lipsa acestor resurse îi împiedică să meargă la școală. Sprijinul financiar constă în acordarea de tichete sociale copiilor care sunt reintegrați în sistemul de învățământ, respectiv copiilor incluși în programul de tip ”A doua șansă” derulat prin proiect. În perioada ianuarie 2019- octombrie 2020 au fost susținuți astfel, 4 elevi reintegrați în sistemul de învățământ și 38 de elevi incluși în programul ”A doua șansă” din Comuna Grajduri, județul Iași, cu o investiție de 24.010,00 RON realizată prin proiect și 1 elev reintegrat în sistemul de învățământ din Comuna Dagâța, județul Iași, cu o investiție de 720 RON realizată prin proiect. Sprijinul material constă în acordarea de pachete care conțin: geacă, ghete, adidași, trening, tricou, copiilor antepreșcolari, preșcolari și școlari, beneficiari în proiect. În perioada ianuarie 2019- octombrie 2020 au fost susținuți astfel, 213 copii din Comuna Grajduri, județul Iași, 180 copii din Comuna Hoceni, județul Vaslui și 233 copii din Comuna Dagâța, județul Iași, cu o investiție de 158.523,23 RON realizată prin proiect.

Pentru toți beneficiarii menționați, sprijinul acordat este condiționat de participarea la activitățile educative din școală, cât și la activitățile din cadrul proiectului (consiliere, informare, activități de educație non-formală menite să prevină abandonul școlar etc.). De asemenea, în acordarea sprijinului se ține cont și de recomandările asistenților sociali din planul personalizat de sprijin realizat prin proiect, sau de situațiile de criză care pot împiedica participarea copiilor la programele educaționale.

Proiectul ”Școli creative” îşi propune să crească nivelul educațional pentru 970 de copii, tineri si adulți, din care 211 de etnie romă, din 3 comunitați rurale dezavantajate socio-economic din județele Iași și Vaslui, prin furnizarea de programe socio-educaționale integrate și prin promovarea inovării sociale și a șanselor egale, oferind un răspuns integrat și cuprinzător la problematica riscului educațional, integrând măsuri de prevenire, intervenție și compensare. Concret, proiectul prevede creșterea accesului la îngrijire și educație timpurie pentru 430 copiii, creșterea accesului la învățământ primar și secundar inferior, de calitate, pentru 540 persoane, creșterea calității serviciilor educaționale din 3 comunități rurale dezavantajate prin formarea a peste 73 de cadre didactice și   creșterea capacității acestora de a identifica și de a implementa soluții inovative la probleme socio-educaționale, specifice zonelor defavorizate unde activeaza profesional. De asemenea, se are în vedere dezvoltarea unor programe de inovare socială de prevenire a abandonului școlar, promovarea modelelor de bune practici cu privire la prevenirea abandonului școlar în comunitățile dezavantajate socio-economic și diversificarea activităților educaționale din trei comunități rurale dezavantajate socio-economic prin dezvoltarea infrastructurii școlare.

Valoarea totală a proiectului este de 8.091.071,50 lei, din care 6.877.410,78 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de Uniunea Europeană, 1.138.573,69 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de bugetul național și 75.086,73 lei reprezintă contribuția instituțiilor partenere din cadrul proiectului. Contractul de finanțare este încheiat pentru o perioadă de 3 ani de zile, activitățile fiind implemetate în perioada 15.05.2018 – 14.05.2021.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, apelul de proiecte POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, cod MySMIS proiect: 106637 – Școli creative.

Știri Iași Știri Vaslui