Cimitirul Eternitatea din Galați intră în reabilitare

Primăria Municipiului Galaţi a lansat procedura specifică demersurilor tehnice de modernizare a Cimitirului Eternitatea din localitate, care funcționează pe o suprafașă de 21, 21 hectare, fiind dat ăn folosință în anul 1880. S-a procedat la acțiunea de lansare a unei licitaţii publice care să atribuie unei firme sau unei asocieri de firme contractul prin care să se efectueze acțiunile de proiectare şi execuție a reţeleor edilitare din acest spațiu public.
Proiectul scos la licitație se intitulează „Modernizare Cimitir Eternitatea – etapa I – reţele edilitare – proiectare şi execuţie”. Valoarea estimată a proiectului este în valoare de 11.017.807 lei fără TVA. Câștigătorul are la dispoziție 2 luni pentru proiectate și 10 luni pentru execuție, deci maxim 12 luni de la semnarea contractului ca urmare a adjudecării ofertei, Criteriul de atribuire specificat în anunțul oficial este „cel mai bun raport calitate – preţ.”

Cimitirul Eternitatea din Galați se află în Turul Cultural al Cimiterelor Europene.

Lasă un comentariu